slovenský hungarian english český polish Kórejský ženšen
 

Účinky Korejského ženšenu popsané moderní medicínou:

Výrobky

Ženšen je vysoce ceněný pro svoji povzbuzující schopnost v sexualitě člověka. Zvyšuje koncentraci pohlavních hormonů a zesilňuje sexuální reaktivitu podáváním v přiměřených dávkách. Patří mezi nejdůležitější rostliny využívané při léčbě poruch sexuality v tradiční čínské medicíně, patří také mezi nejsilnější afrodiziaka.

Zlepšuje koncentraci. Brání vyčerpání. Ženšen posiluje bdělost a nepůsobí jako stimulující látky typu kofeinu nebo amfletaminů. Na rozdíl od těchto látek nezpůsobuje excitaci - vzrušivost (nervozitu) a nenarušuje spánek. Naopak je využívaný v mnoha léčivech sloužících pro zlepšení kvality spánku. Zlepšuje syntézu proteinů a nukleových kyselin.

Je to adaptogen se silnou antristresovou složkou. Způsobuje rovnováhu organismu vhodnou regulací tělesných funkcí. Moderní odborníci čínské bylinné léčby podporují dávná doporučení týkající se denního používání ženšenu pro dosažení obnovy a udržení si zdraví, stejně jako pro dosažení dlouhověkosti.

Glykozidy působí na nadledvinky, pomáhají zabraňovat hypertrofii nadledvinek a nadměrné tvorbě kortikosteroidů, které se tvoří v nadledvinkách při stresu (fyzickém, chemickém nebo biologickém).

Studie v Číně ukazují, že ginsenosidy zvyšují syntézu proteinů a ajtivitu neurotransmiterů v mozku. Ženšen se užívá pro zlepšení paměti a pro posilnění koncentrace a kognitivních procesů, které mohou být snížené nedostatećným prokrvením mozku. Panax ženšen pomáhá tělu bojovat proti virusovým infekcím a toxinům z vnějšího prostředí. Má specifický vliv na centrální nervový systém, na funkci jater, plic, na oběhový systém a napomáhá růstu buněk stejně jako vlasových kořínků.

Výskum na zvířatech prokázal, že ženšenový extrakt stimuluje tvorbu interferonů, zvyšuje tvorbu přirozených "ochránců" (NK buněk), snižuje cholesterol a snižuje také hladinu triglyceridů. Zvyšuje hladinu estrogenů v krvi u žen a pomáhá při problémech v menopauze.

Diabetes Mellitus :

Z Korejského ženšenu byla izolována složka, která při testování na zvířatech vykazovala učínek při snižování zvýšené hladiny cukru v krvi a která stimulovala uvolnéní inzulínu.

Můžeme tak dosáhnout nižší hladiny cukru v krvi při cukrovce a tím snížit také dávku inzulínu, kterou musí diabetik užívat. Na základě klinické studie v nemocnici se dosáhlo zlepšení při potížích diabetiků jako závratě, bolesti svalů a hrudníku, žízeň, pocit únavy, pocit tlaku v hlavě.

Rakovina :

Složka ženšenu - Prositol má protirakovinový účinek u chirurgicky ošetřených pacientů s metastázemi do lymfatických uzlin. (Yun - 1990)

Ženšen zvyšuje obranyschopnost aktivováním enzymatických procesů u pacientů s rakovinou. (Terapiewoche 1997) a může účinně stimulovat zotavování se pacientů po radiologické léčbě (Takeda)

Tenbayašiho studie říká, že u 26letého pacienta s chronickou myelocytovou leukémií se klinické symptomy ztratily a laboratorní hodnoty se normalizovaly až na počet leukocytů a LDH (lactate deghydrogenasa). Pacient neměl potíže se sráženslivostí krve a nepociťoval únavu. Tato zlepšení projevů leukémie byla připisována zvýšené odolnosti pacienta.(Tenbayashi)

Byly uskutečněny studie pro zhodnocení účinků ženšenu při zpomalování průběhu onkologických onemocnění, nebo možné prevence vývoje zhoubného onemocnění, které vzniká působením chemických karcinogenů (látek způsobujících rakovinu). Výsledky působení ženšenu na bílých myších byl shrnutě následující: Extrakt ženšenu zpomaluje objevování se plicního adenomu, který je způsoben vlivu uretanu a dimethyl benzantracenu. Extrakt ženšenu má tendenci zpomalovat objevování se plicních adenomů a hepatomů způsobených aflatoxinem B1. Takto se dá dojít k závěru, že aktivním a systematickým výzkumem v této oblasti bude možné extrakt ženšenu používat pro prevenci nebo zpomalování tvorby některých zhoubných procesů, které vznikají následkem působení karcinogenů ze životního prostředí. (Yun 1983)

Protinádorový účinek ženšenových polysacharidů v pokusech na myších s nádorem byl spojen s imunologickým mechanismem působení. Ženšenové polysacharidy zvýšily životnost myší s nádorem a zpomalili proces růstu nádorových bunék in vivo (v živém těle). Cytocidní působení nebylo pozorováno in vitro (v uměm prostředí). (Newall)

Výsledky studie zkoumající působení ženšenu na protiinfekční imunitu hostitele uskutečněné na myších:

Pokusné myši reagovaly zvýšenou tvorbou protilátek při provokaci ovčími erytrocyty a to v závislosti na dávce antigenu. Při vysokých dávkách se IgM produkce zvýšila o 50% a následná IgG a IgM produkce se zvýšila o 50-100%. Ještě výraznější účinek nastal v aktivitě přirozených "obránců" (NK buněk) která vzrostla o 44-150% v závislosti na množství antigenu použitého při pokuse ... Experimenty in vitro prokázaly dva efekty působení ženšenu. Jednak došlo k zabránění proliferace lymfocytů a jednak mírně vzrostla tvorba interferonů. (Jie)

Tato studie ukazuje že proliferace lidské RCC (rakovina ledvinových buněk) se blokuje v tuku rozpustými složkami Panax ženšenu, a to mechanismem blokování buňkového cyklu ve fázi přechodu G1 na fázi S (během fáze S jsou synteticky důležité prvky pro dělení buněk - proteiny, DNA). (Sohn)

Yun a Choi (Young 1995) našli nižší výskyt malignit typu: rakovina plic, jater, hlavy a krku u lidí, kteří užívali extrakt nebo ženšený pudr v porovnání s lidmi, kteří konzumovali čerstvý ženšen nebo ženšeový čaj

Korejský ženšen má překvapující účinky na aktivaci buněk, které mají schopnost ničit rakovinové buňky (na základě výsledku podávání ženšenu v trvání jednoho roku potkanovi s rakovinou plic)

Arterioskleróza a Vysoký krevní tlak :

Korejský ženšen nejen snižuje vysokou hladinu cholesterolu v krvi pomocí aktivace různých enzymů působících při metabolismu tuků, ale zabraňuje formování ateromu jako následku nadbytku tuku a hromadění lipidů na stěnách cév (z testu na zajících).

Korjeksý ženšen napomáhá metabolismu tuků a zabraňuje arterioskleróze (z klinického testu v nemocnici kde se podávaly ženšenové kapsle 31 mužským a ženským pacientům).

Užívání Korejského ženšenu snižuje hladinu cholesterolu, triglyceridů a snižuje přilnavost krevních destiček v krvi, zvyšuje hladinu HDL proteinu (z klinického testu v nemocnici kde se podával Korejský ženšen 67 pacientům trpícím na hypoglykémii).

Játra :

Korejský ženšen byl podáván potkanům, kteří měli operačně odstraněné 2/3 jater, míra regenerace jater byla o více než 34% vyšší v porovnání s potkany, kterým nebyl ženšen podáván.

Korejský ženšen redukuje odumírání jaterních bunék po otravě jedovatými látkami jako karbon tetrachlorid a fenacetín.

Onemocnění žaludku :

Korejský ženšen potlačuje tvorbu žaludečních vředů jako následku obnovené cirkulace krve v membráně žaludeční sliznice (z testu kde se podával extrakt ženšenu samcům koček s experimentálně způsobeným žaludečním vředem).

Na kocovinu :

Dávkování ženšenových saponinů zvyšuje aktivitu různých enzymů zúčastňujících se metabolismu alkoholu. Bylo to potvrzeno eletronovým mikroskopem, přičemž se prokázalo, že úroveň poškození jater u potkanů kteří dostávali ženśen zároveň s alkoholem po dobu 10 dní nyla mnohem nižší než u potkanů kteří dostávali jen alkohol.

Korejský ženšen urychluje degradaci alkoholu v těke (z klinických testů).

Únava a stres :

Korejský ženšen ma tonizující efekt. Napomáhá obranyschopnosti organismu, zvyšuje jeho odolnost vůči škodlivým podmínkám prostředí (Ruská studie).

Korejský ženšen urychluje uvolňování protistresových hormonů a tím projevuje protistresový účinek. Korejský ženšen zabraňuje snížení fyzického výkonu, který vzniká jako následek kumulace stresu (test na myších).

Stárnutí :

Nesaponinové složky Korejského ženšenu potlačují škodlivé účinky volných kyslíkových radikalů (O2, H2O2, OH, 102), které mají za následek degeneraci tkání.

Činnost mozku:

Korejský ženšen zvyšuje činnosti mozku a udržuje psychickou stabilitu - a to selektivní kontrolou mozkových mechanismů, stimulace a uklidnění

  • Protopanaxadiol saponin : uklidnění aktivity CNS
  • Protopanaxatriol sanonin : stimulace aktivity CNS

Ginsegosidy Rg1 a Rb1 působí preventivně na zpomalování sexuální aktivity a snižování schopnosti učení se u zvířat trpících neustálým stresem (test na myších)

Krevní oběh

Srdce u zvířat, která dostávala ženšen, prokazovalo delší kontrakce. (test na potkanech)

Korejský ženšen napomáhá uzdravení pacientů trpících na arteriosklerózu, diabetes, nízký krevní tlak , cirhozu jater bez jakýchkoliv vedlejších účinků - což má za následek spokojenost pacientů kvůli zbavení se symptomů jako bolest hlavy, poit těžké hlavy, plynatost, pocity chladných končetin, nechutenství, závratí, bolesti svalů a kloubů.

Imunní systém :

Korejský ženšen podporuje imunní systém (ze studie, kde se podávali ženśenové saponiny po předcházejím potlačení funkcí retikuloendoteliálního systému, který má významnou funkci v imunním systému organismu).

Zotavení se z anémie ( chudokrevnosti ) :

Korejský ženšen efektivně léčí hypochromní anémii a anémii po gastrektomii (na základě klinického testu).

Korejský ženšen napomáhá vyléčení pacientů s anemickými příznaky, které jsou spojené s nemocemi jater, žaludku, s cukrovkou a tuberkulózou. Je účinné také při anémii a revmatických onemocněních, nebo stařecké anémii (na základě klinických testů).

Radiace :

Korejský ženšen pomáhá v regeneraci kostní dřeně poškozené radiací (na základě japonské studie).

Korejský ženšen stumuluje obnovu po radiačním zranění (z testů na zvířatech)

Zachování homeostázy v těle :

Korejský ženšen působí na kontrolní mechanismy organismu a má adoptogenní vlastnosti, které zachovávají homeostázi fyziologických funkcí.