slovenský hungarian english český polish Kórejský ženšen
 

Diskusné fórum

Diskusné príspevky k téme:

PROSÍM PODPORTE KAMPA? ZA VODU

Od: LACO
Dátum: 2013-05-29 11:20:25
Predmet: PROSÍM PODPORTE KAMPA? ZA VODU

Prosím podporte kampa? proti privatizácii vodných zdrojov Svojim podpisom.

V opa?nom prípade budeme plati? za vodu 4 násobok dnešnej ceny. Zástancovia trhového prístupu vždy s?ubujú lacnejšie a lepšie služby. To je však rozprávka vymyslená spolo?nos?ami, ktoré majú najvyššie zisky na trhu. Skuto?nos? ukazuje, že to znamená: lepšie a lacnejšie služby pre bohatých, ale horšie a drahšie služby pre chudobných. To je u vodohospodárskych služieb neprijate?né. Konkurencia znamená, že vodohospodárske spolo?nosti musia investova? do marketingu, reklamy a samotného konkuren?ného boja, a tieto peniaze potom nemôžu investova? do služieb, ktoré majú poskytova?.

http://www.right2water.eu/cs

Citát emailu ktorý som dostal:
Slovenská voda Tak už je to tu! O Slovensko im pôjde ve?mi,nako?ko máme úžasné zdroje minerálnych vôd.Možno najviac na svete na takej malej ploche.Nedajme si vodu!
Rozposielajte to ?alej aby boli ob?ania informovaní ! Aj ke? pochybujem, že ich zaujíma náš názor,lebo my už vlastne v podstate máme vodu predanú. EÚ má v pláne"sprivatizova?" všetky zdroje pitnej vody vo všetkých ?lenských krajinách, teda aj na Slovensku! Ak sa to EU podarí, potom dôjde dlhodobo k výraznému nárastu cien za vodu.
Portugalsko už svoje práva predalo,ceny vody narástli o 400 % ! Z vody by sa
stala exportná komodita, a ani kvalita by nemusela by? dodržiavaná !

Podpisovanie je možné do Októbra 2013. Uistite sa, že ste vyplnili všetky polia. Ak nevyplníte všetky polia, nebude váš podpis pre ECI platný.

Podpísa? tu:
https://signature.right2water.eu/oct-web-public/?lang=cs

"Upozorňujeme, že tu prezentované názory nevyjadrujú stanovisko firmy IQB, s.r.o. Firma IQB, s.r.o. sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti a nenesie žiadnu zodpovednosť za súkromné názory, prezentované jednotlivými účastníkmi diskusie. Každý účastník diskusie nesie zodpovednosť za svoje tu prezentované názory sám osobne."