slovenský hungarian english český polish Kórejský ženšen
 

Diskusné fórum

Diskusné príspevky k téme:

kontraindikacie

Od: Petas
Dátum: 2009-04-07 17:39:08
Predmet: kontraindikacie

Prajem pekný de?.
Po?ul som, že ženšen nemôžu  užíva?  ?udia s vysokým tlakom, hormonálnymi poruchami.Chcel by som ho  vyskúša? ako podpornu lie?bu pre 70 ro?nu pani s hypertenziou, artritídou a vyoperovanou štítnou ž?azou - užíva hormony. Doporu?ujete ženšen aj pre tieto ochorenia,prípadne ktorý a ako dávkova?.?akujem

Od: Laco
Dátum: 2009-04-15 22:18:15
Predmet: kontraindikácie

Svokor má 71 rokov a po pol ro?nom užívaní extraktu ?erveného ženšenu sa mu nastavil tlak na 120/80 a tak pod dozorom lekára prestal bra? lieky na vysoký tlak, ?o sa týka artritídy nemám skúsenos? ktorú by som mohol popísa? ale viem že extrakt pôsobí ve?mi spo?ahlivo pri zápaloch a vysokých teplotách. Ku štítnej ž?aze sa musím vráti? neskôr a opýta? sa niektorých ?o majú s týmto skúsenosti.

Od: Magda
Dátum: 2009-04-16 17:34:00
Predmet: kontraindikacie

Je teda možné užíva? lieky na diabetes a hypertenziu a zárove? užívat aj ženšen?

Od: Laco
Dátum: 2009-04-27 10:25:00
Predmet: užívanie

Áno

Od: Laco
Dátum: 2009-04-27 10:27:23
Predmet: užívanie

treba ale kontrolova? hladinu cukru ako aj krvný tlak lebo postupne dochádza k zmenám a treba vidie? ako ženšen postupne pomáha spracova? cukor v krvi alebo ako postupne sa upravuje krvný tlak a branie liekov na vysoký tlak za?ne ruši? tento ozdravený stav.

"Upozorňujeme, že tu prezentované názory nevyjadrujú stanovisko firmy IQB, s.r.o. Firma IQB, s.r.o. sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti a nenesie žiadnu zodpovednosť za súkromné názory, prezentované jednotlivými účastníkmi diskusie. Každý účastník diskusie nesie zodpovednosť za svoje tu prezentované názory sám osobne."